• Çalışma Saatleri
  Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

 • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
  06420 Çankaya Ankara

PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANI

PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANI

PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ve Türkiye Avrupa Vakfı'nın eş başvuranlar olduğu Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi Projesi, gençlerin yerel düzeyde demokratik yaşama aktif katılımının artırılmasına katkı sağlamayı ve Türkiye'de genç dostu kapsayıcı belediye yönetiminin geliştirilmesi için, yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Uygulama süresi 36 ay olan ve 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak projede görev almak üzere tam zamanlı "Proje Direktör Yardımcısı" görevlendirilecektir.

Adayların referans verecekleri kişilerin bilgilerinin de yer aldığı İngilizce ve/veya Türkçe özgeçmişlerini, konu satırına “Proje Direktör Yardımcısı” yazarak en geç 29.01.2024 saat 23.59’a kadar gsm@gsm.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilecektir.

Proje Direktör Yardımcısı

Proje Süresi: 36 Ay
Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Ankara

İş Tanımı

 • Proje Direktörü ile işbirliği içerisinde proje faaliyetlerinin yürütülmesinde ikincil sorumlu olarak görev alınması; projenin tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesi, faaliyet planı ve proje takvimi doğrultusunda etkin şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Projenin genel iş ve hedef planının hazırlanması ve bu plana uygun olarak ilgili saha ve proje ekibinin çalışmalarının takibinin yapılması, süreçlerinin yürütülmesi,
 • Proje gereği düzenlenecek eğitim, seyahat, toplantı, çalıştay vb. organizasyonların koordinasyonunun yapılması; tüm etkinlikler ile ilgili duyuruların ve davetlerin yapılması, başvuruların alınması, etkinlik sırası tutanakların tutulması, etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin değerlendirilmesi, raporlanmaların yapılması,
 • Proje faaliyetlerinden sorumlu farklı birimler arasındaki iletişime destek olunması, proje faaliyetlerinin bütünlüklü yürütülmesi için proje konsorsiyumu, proje ekibi, iştirakçi ortaklar ve proje ekibi ile koordinasyonun sağlanması,
 • Projenin görünürlük materyal ve yayınlarının hazırlanması, proje ile elde edilen deneyimler ve çıktıların yaygınlaştırma çalışmalarının koordine edilmesi, proje yönetimi, raporlama ve idari dokümantasyonların hazırlığı süreçlerinin yürütülmesi, proje içi gerçekleştirilen faaliyet ve giderlere dair kanıt niteliğinde belgelerin sistemli olarak kontrol edilerek ve yedeklemelerinin sağlanması,
 • Arşivleme ve dokümantasyon işlerinin titizlikle yürütülmesi,
 • Proje faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması süreçlerinin koordine edilmesi,
 • Proje Yönetim toplantılarının organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli katılım sağlanması,
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılması, raporlamalara dair süreçlerin yürütülmesi,
 • Konsorsiyum ve sözleşme makamının projenin ilerleyişi esnasındaki istek, soru ve değişiklik taleplerinde ikincil sorumlu olarak görev yapılması,
 • Projenin tüm paydaşları ile etkili ve özenli bir iletişim sürdürülmesi ve düzenli bilgilendirmelerde bulunulması,
 • Alt Hibe programının koordinasyonuna destek olunması,
 • Gerektiğinde diğer ekip üyelerine destek verilmesi.

Aranan Nitelikler

 • En az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak (tercihen; sosyoloji, psikoloji, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler vb.),
 • Hibe destekli projelerde (tercihen Avrupa Birliği projeleri) proje yürütme ve raporlama süreçleri konusunda, tercihen proje asistanı/uzman olarak, en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel çalışma konusunda tecrübesine sahip olmak,
 • Çok iyi derecede (yazılı ve sözlü) İngilizce bilmek, MS Office uygulamaları ve dijital toplantı ve sunum programlarına hakim, İletişimi güçlü, sonuç odaklı, uyumlu, ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon, problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak,
 • Seyahat engeli olmaması.


Gençlik Servisleri Merkezi Derneği

Bu yazıyı paylaşmak ister misin?