• Çalışma Saatleri
    Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

  • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
    06420 Çankaya AnkaraSENİN HAKKIN GENÇLİK HAKKI PROJESİ

Amacı

Senin Hakkın Gençlik Hakkı Projesi, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar hibe programı tarafından sağlanan destekle gerçekleştirilmiştir.


Türkiye'de gençlik politikalarının ve gençlik çalışmalarının hak temelli bir yaklaşımla gelişimine katkı sağlamak, bu kapsamda gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların ortak bir platform oluşturmasını kolaylaştırarak kendi aralarında işbirliği yapabilmeleri için fırsatlar yaratmak ve kamu kurumları başta olmak üzere gençlik politikalarıyla ilgili kesimlerle eşgüdüm kurabilmek amacıyla gerçekleştirilen proje 36 ay sürmüştür.

Proje Faaliyetleri

Haritalama Çalışması

Gençlerin yaşadıkları illerde ve ilçelerde yürütülen gençlik çalışmalarını öğrenebilmesi, bu çalışmaları sürdüren kuruluşlarla bağlantı kurabilmeleri, çalışmalarından haberdar olabilmeleri ve gençlik alanında bir veri tabanı oluşturabilmesi amacıyla “Gençlik Alan Haritası”   web sayfası kurulmuştur. 

Aktivist Eğitimleri

Projenin yaygınlaştırma sürecinde değişik kesimlerden gönüllü gençlerin aktif rol alabilmesi amacıyla 2 aktivist eğitimi düzenlenmiş ve eğitimlere 60 genç katılmıştır. Aktivist eğitimine katılan gençler, Türkiye’nin değişik şehirlerinden yerel temas noktalarıyla işbirliği içerisinde yerel bilgilendirme toplantılarını düzenlemişler, akranlarına, kamu kurumlarına, sivil toplum temsilcilerine ve öğrenci topluluklarına hak temelli gençlik çalışması, gönüllü olma, gençlik politikaları gibi konularda bilgilendirme yapmışlardır.

Yerel Bilgilendirme Toplantıları

Değişik illerde düzenlenen Yerel Bilgilendirme Toplantılarına, gençler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri katılmıştır. Genç aktivistler tarafından düzenlenen ve 30 ilde gerçekleştirilen toplantılara 300 farklı kurum ve kuruluş ile birlikte gençler de katılmıştır.

Uluslararası Sempozyumlar

Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den gençlik alanında iyi uygulamaları tanıyabilmek, deneyim paylaşımı yapabilmek, gençlikle bağlantılı veya gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirebilmek ve Türkiye’de gençlik politikaları ve gençlik çalışmalarını konuşabilmek amacıyla gerçekleştirilen ve 2 farklı tarihte düzenlenen Uluslararası Sempozyumlara, Türkiye’den ve Avrupa’dan 250 temsilci katılmıştır. 


Yuvarlak Masa Toplantıları

Proje kapsamında 9 farklı yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Yuvarlak masa toplantılarda kamu kurumları, sendikalar, medya, uluslararası kuruluşlar, büyükelçilikler, meslek odaları ile sivil toplum temsilcileri gençlik politikaları ve gençlik çalışmalarının gelişimi konusunda görüş alışverişi yapma imkânı bulmuşlardır. 

İzleme

Türkiye’de gençlerin sahip olduğu olanaklar ve fırsatları ortaya koyabilmek ve bunlardan daha fazla gencin yararlanabilmesini sağlayabilmek amacıyla bir izleme çalışması yapılmıştır.

Daha fazla görsel için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.