• Çalışma Saatleri
    Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

  • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
    06420 Çankaya Ankara

ÖĞRENEREK DEĞİŞEN HAYATLAR
Projenin Resmi Web Sitesi İçin BURAYA TIKLAYINIZ.Öğrenerek Değişen Hayatlar Projesi, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi tarafından, Citizens in Action/Yunanistan ortaklığıyla, Sivil Toplum Diyaloğu-IV, Eğitim Hibe Programı kapsamında oluşturulmuştur. Türkiye’de ve Yunanistan’da gerçekleştirilen proje 15 ay devam etmiş ve her iki ülkeden de yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin, liselerin, üniversitelerin, yaşam boyu öğrenme merkezlerinin ve diğer eğitim kurumlarının Avrupa Birliği’nin yaşam boyu öğrenme stratejisi hakkında kapasitelerinin geliştirebilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Proje, yaşam boyu öğrenme konusunda politikaların, stratejilerin, bilgilerin ve tecrübelerin paylaşıldığı ulusal bir ağ oluşmasına yardımcı olmuştur.  Bu ağ içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar yaşam boyu öğrenmenin ekonomik büyümeye, sürdürülebilir yaşama ve Avrupa’nın geleceğine olan katkıları konusunda yeni bir bakış açısı kazanmışlardır. Bununla birlikte yaşam boyu öğrenme aracılığıyla girişimcilik, sanat, yaratıcılık, inovasyon, dijital yeterlilik ve katılım konularında Türkiye’de ve Avrupa’da gerçekleşen iyi örnekleri Avrupa Birliği reformları çerçevesinde inceleme fırsatı da bulmuşlardır.

Proje Faaliyetleri

Ağ Kurma Toplantısı 

Ağ Kurma Toplantısına, Türkiye’nin farklı illerinde 25 kurum ve kuruluş temsilcisi yer almıştır. Toplantı yaşam boyu öğrenme kapsamında değişik sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirmiş ve birbirlerinden öğrenebilecekleri, tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, yaşam boyu öğrenme alanında yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alabilecekleri ve ortaklıklar kurabilecekleri bir alan yaratmıştır.


Atina ''Sanat, Yaratıcılık ve Inovasyon'' Eğitim Gezisi 

2009 Avrupa Yaratıcılık ve İnovasyon Yılı, yaratıcılığı inovasyonun itici gücü olarak ele almış, yaşam boyu öğrenme aracılığıyla kişisel gelişim, mesleki yeterlilik, girişimcilik ve sosyal yeterlilik konularında kilit unsur olarak yaygınlaştırmıştır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme konseptini destekleyen 27 Haziran 2002 tarihli Avrupa Konseyi yasa tasarısı da yaşam boyu öğrenmenin tüm evrelerinde yaratıcılığın işlenmesini ve bu sayede inovasyonun desteklenmesi gerektiğinden bahsetmektedir. 

Atina’da gerçekleştirilen eğitim gezisinin teması işte bu bakış açıları ve belgeler temel alınarak belirlenmiştir. Eğitim gezisi boyunca yaratıcılığı ve inovasyonu yaşam boyu öğrenme çerçevesinde destekleyen kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiş ve yürüttükleri çalışmalar hakkında ilk elden bilgiler alınmıştır.

Selanik ''Sosyal Yeterlilik ve Yurttaş Katılımı'' Eğitim Gezisi 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 2006 yılı tavsiye belgesinde, yaşam boyu öğrenme alanında kazanılması öngörülenler arasında sosyal yeterliliğinde olduğu 8 kilit unsur belirlenmiştir. Sosyal yeterlilik, kişisel becerilerle, kişilerarası ve kültürlerarası becerileri ve bireyin hem toplumsal hem de iş yaşantısına yapıcı ve verimli bir şekilde katılmasını destekleyecek davranışları kapsamaktadır. Kişisel ve sosyal refahla ilgili bir konudur.

Selanik’te gerçekleştirilen bu eğitim gezisinin teması işte bu bakış açıları ve belgeler temel alınarak belirlenmiştir. Eğitim gezisi boyunca demokrasi, eşitlik, aktif vatandaşlık, adalet ve sivil haklar konularında yaşam boyu öğrenme bakış açısıyla çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiş ve yürüttükleri çalışmalar hakkında ilk elden bilgiler alınmıştır.


İyi Örnekler Atölye Çalışmaları

"Dijital Yeterlilik" İyi Örnekler Atölye Çalışması 


Yaşam boyu öğrenme alanında kazanılması öngörülen 8 kilit unsurdan birisi de dijital yeterliliktir. Dijital Yeterlilik elektronik medyanın iş, serbest zaman ve iletişim için eleştirel ve kendinden emin bir şekilde kullanılmasını içermektedir. Bu beceri mantıklı ve eleştirel düşünme, üst düzey bilgi yönetim becerisi ve çok iyi geliştirilmiş iletişim becerileri ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu bakış aracılığıyla düzenlenen atölye çalışması dijital yeterlilik konusunda Türkiye'den ve Avrupa'dan iyi örnek projeleri bir araya getirmiş, deneyim paylaşımı yapılmış, yeni proje fikirleri geliştirilmiş ve bu sayede kurumlar arasında işbirliği gelişmesine de katkı sağlanmıştır.

"Girişimcilik" İyi Örnekler Atölye Çalışması 

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke girişimciliğin de yaşam boyu öğrenme alanında kazanılması öngörülen 8 kilit unsurdan birisi olarak kabul edilmesi sayesinde ulusal yaşam boyu öğrenme stratejileri içerisinde girişimcilik eğitimlerine ayrı bir önem vermektedir. Ayrıca Lizbon Anlaşmasının hedeflerine hizmet etmek amacıyla 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji belgesi girişimciliği yurttaşların güçlü bir yaşam boyu öğrenme algısına sahip olmaları için çok önemli bir unsur olarak belirlemiştir. 

Bu kapsamda düzenlenen atölye çalışması "girişimcilik" konusunda Türkiye'den ve Avrupa'dan iyi örnek projeleri bir araya getirmiş, deneyim paylaşımı yapılmış, yeni proje fikirleri geliştirilmiş ve bu sayede kurumlar arasında işbirliği gelişmesine de katkı sağlanmıştır.

Arama Konferansı

Arama konferansı, yaşam boyu öğrenme konusunda değişik sektörlerden gelen kurum ve kuruluşların katılımı ve katkısıyla ortak bir anlayış geliştirilmesini ve bir politika önerisi geliştirilmesini sağlamıştır. 

Daha fazla görsel için lütfen GALERİMİZİ ziyaret ediniz.