• Çalışma Saatleri
    Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

  • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
    06420 Çankaya AnkaraHEP BİRLİKTE: BİR KATILIM PROJESİ

Resmi Web Sitesi için BURAYA TIKLAYINIZ.

Amacı
“Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi”, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi ile Lunaria/İtalya ortaklığıyla, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilerlemesini desteklemek üzere Sivil Toplum Diyaloğu-III, Siyasi Kriterler programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje, gençlik bilgilendirmesi alanında çalışan kurum ve kuruluşların siyasal kültür, demokratik katılım, temel hak ve özgürlükler, insan hakları ile AB-Türkiye ilişkileri, AB politik mevzuat ve uygulamaları konularında kapasite geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve 15 ay sürmüştür.


Proje Faaliyetleri

Odak Grup Toplantıları

Eurodesk Temas Noktalarının katılımı ile 5 farklı çevrimiçi odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Yerel temas noktalarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve kapasitelerini haritalayabilmek amacıyla düzenlenen toplantılarda ayrıca proje kapsamında düzenlenen eğitim kurslarının içeriği, çalışma ziyaretlerinin, atölyelerin ve akran eşleştirmelerinin planlaması da yapılmıştır. Odak grup toplantılarının sonucunda Eurodesk temas noktalarıyla, ihtiyaçlarına, kapasitelerine, etki düzeyine, ilgi alanlarına v.b. uygun olan Avrupa düzeyinde belirli faaliyetlere de yönlendirilmişlerdir. 

Avrupa Birliği Eğitim Kursu

Avrupa Birliği Eğitim Kursuna, Türkiye'nin farklı illerinden 30 sivil toplum temsilcisi katılmıştır.  Eğitim kursu Türkiye’den ve İtalya’dan 3 eğitmen tarafından 4 gün süreyle gerçekleştirilmiş ve katılımcıların Avrupa Birliği’ne dair belli bir düzeyde bilgi almalarına, politik reformları, genişleme politikaları, demokrasi yaklaşımı ve anlayışını öğrenmeleri sağlanmış ve Türkiye'nin üyelik sürecini ele alınmıştır. Eğitim programının tamamlanmasının ardından eğitim programı basılı bir kılavuza dönüştürülmüştür. 

Kampanya Yürütme Eğitim Kursu 

Kampanya Yürütme Eğitim Kursu, Türkiye'nin farklı illerinden 30 sivil toplum temsilcisinin katılımı ile düzenlenmiştir. Eğitim kursu 4 gün süren eğitim kursu  Türkiye ve AB'den 3 eğitmen tarafından gerçekleştirilmiş ve eğitim kapsamında; sosyal medya, iletişim, ağ kurma, lobi ve savunuculuk yoluyla kampanya yürütme ve hareketlilik kapasitesini arttırmanın yanı sıra bilginin yaygınlaştırılabilmesi için farklı araçların kullanımı hakkında katılımcıların yeni beceriler kazanması ve yeni yöntemler öğrenmeleri sağlanmıştır. Eğitim programının tamamlanmasının ardından eğitim programı basılı bir kılavuza dönüştürülmüştür. 

İtalya Eğitim Ziyareti

İtalya Eğitim Ziyareti, Türkiye'nin farklı illerinden 10 sivil toplum temsilcinin katılımı ile  4 gün süreyle gerçekleştirilmiştir. Eğitim ziyareti programı projenin eş-başvuranı Lunaria ile işbirliği içinde hazırlanmış ve katılım, demokrasi, insan hakları ve gençlik çalışmaları üzerine faaliyet gösteren sivil toplum temsilcileri program kapsamında; AB mevzuatı, reformları ve hak temelli gençlik bilgilendirmesi yaklaşımına odaklanarak farklı kurumları, kuruluşları ve üniversiteleri ziyaret etmişlerdir. Çalışma ziyareti sırasında katılımcılar kendi kuruluşlarına benzer kuruluşlarla buluşmuşlar ve birbirlerinden öğrenme fırsatı bulmuşlardır. 


Belçika Eğitim Ziyareti

Belçika Eğitim Ziyareti, Türkiye'nin farklı illerinden 10 sivil toplum temsilcinin katılımı ile 4 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.  Eğitim ziyareti programı projenin eş-başvuranı Lunaria ile işbirliği içinde hazırlanmış ve program AB genişleme stratejisi ve siyasi reformların daha iyi anlaşılmasına odaklanmıştır. Eğitim ziyareti süresince katılımcılar Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, reformlar ve genişlemeden sorumlu AB Komisyonu birimlerinin çalışanları,  görüşme fırsatı bulmuşlardır.  Avrupa Parlamentosu, Avrupa Gençlik Forumu ve Eurodesk’de bu kapsamda ziyaret edilen kurumlar arasında yer almıştır. 

İyi Örnekler Atölye Çalışması

İyi Örnekler Atölyesi kapsamında, demokratikleşme sürecinde sivil toplum katılımı, politik reformlar, insan hakları ve gençlik bilgilendirmesi konuları üzerinde ve iyi örneklere üzerinde durulmuş, Avrupa’dan ve Türkiye’de benzer alanlarda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların eşleşmesi sağlanarak deneyim paylaşımında bulunmaları ve olası işbirliği imkanlarını konuşabilmeleri için ortam yaratılmıştır. 


Yapılandırılmış Diyalog Konferansı

Yapılandırılmış Diyalog Konferansı kapsamında, Türkiye'den ve Avrupa’dan 100 sivil toplum temsilcisinin ve uzmanların katılımıyla düzenlenen konferans, Türkiye ve Avrupa’dan 4 moderatör tarafından yürütülmüştür. Konferans kapsamında;  sivil toplum ve kamu kurumlarının ortak bir anlayış geliştirmesini sağlamak, AB katılım süreci, siyasi reformlar, demokrasi anlayışı ve sivil toplumun rolü gibi konular ele alınmıştır.

Daha Fazla Görsel İçin Galerimizi Ziyaret Edebilirsiniz.