• Çalışma Saatleri
    Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

  • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
    06420 Çankaya Ankara

Bizden Haberler

Duyurular

FİNANS VE SATIN ALMA UZMANI İLANI

FİNANS VE SATIN ALMA UZMANI İLANI

FİNANS VE SATIN ALMA UZMANI İLANIAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Mer...
PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANI

PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANI

PROJE DİREKTÖR YARDIMCISI İLANIAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri...
PROJE DİREKTÖRÜ İLANI

PROJE DİREKTÖRÜ İLANI

PROJE DİREKTÖRÜ İLANIAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merke...
KÜRESEL EĞİTİM HAFTASI 2023

KÜRESEL EĞİTİM HAFTASI 2023

Her yıl Kasım ayında Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de GSM - Genç...

GSM - Gençlik Servisleri Merkezi

Çalışma Alanlarımız

Gönüllülük, dayanışma veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir. Gönüllü çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal faydanın yanı sıra, gönüllü çalışmalar içerisinde yer alan gençlerin; sorun çözme ve iletişim becerileri gelişir, takım çalışmasını, toplumsal yaşam içerisinde daha hoşgörülü olmayı, işbirliği yapmayı ve dayanışmayı öğrenir, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, yeni yaşam deneyimleri kazanır, özgüveni artar, değer yargıları gelişir. GSM, Ulusal Gönüllülük Komitesi üyesidir.

Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve gerçekleştirebilmeleri amacıyla tasarlanan bir öğrenme ortamının yaratılmasına yönelik yapılan sosyal, kültürel ve eğitselçalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Gençlik Çalışması, gençlerin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve hakları doğrultusunda, bireysel, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak birbirinden farklı faaliyet türü ve yaklaşımı ifade eden, gençleri merkeze alan eğitsel bir süreçtir. GSM tüm program, proje ve faaliyetlerini gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde pedagojik bir yaklaşımla ele alır ve uygular.

Gençlik bilgilendirmesi, gençlerin olumlu yaşam tercihleri yapma ve doğru kararlar verme becerilerini geliştiren, içerisinde eğitiminde yer aldığı bir öğrenme yöntemidir.

Gençlik Bilgilendirmesi; genç bireylerin yeteneklerinin gelişimini, faydalı hizmet, olanak ve fırsatlara erişimlerini, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını ve sorunlarının çözümünün yolunu bulmayı kendilerinin öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir.

Dijital iletişim ve teknolojik gelişim farklı bilgi kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırsa bile, gündelik yaşam içerisinde doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi kullanmak halen birçok genç için kolay ve anlaşılır değildir. GSM, gençlerin kendi yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilmelerini ve Avrupa Birliği fırsatlarından yararlanabilmelerini sağlayabilmek için “Gençlik Bilgi Merkezi” olarak hizmet vermektedir. GSM, gençlik bilgilendirmesi hizmetlerini iki büyük ağ ile işbirliği içerisinde vermektedir.

Ulusal gençlik politikası; devletin genç nüfusun yaşam standartlarını iyileştirecek şartları ve fırsatları taahhüt etmesi ve bunları harekete geçirmesi olarak özetlenebilir. Gençlerin toplumsal, siyasal, sanatsal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımına olanak sağlayacak, sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül gençlik politikaları, gençlerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının çözümüne büyük ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

GSM, Türkiye’de gençlik politikalarının, kalkınma politikalarıyla uyumunu kolaylaştırabilecek sektörler ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınabilmesi için gayret göstermekte ve geliştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Küresel Eğitim; dünya vatandaşlarının, küresel sorunları kavrayabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, değer ve davranışları kazanabilmelerini ve dünya meselelerini anlamalarını kolaylaştıran, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programıdır.

Küresel Eğitim, gelişen küresel ve yerel gerçeklikler arasındaki bağlantılara yönelik yenilikçi bir pedogojik yaklaşımdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir perspektife sahiptir. Bireylerin küresel konularda zihnini açan bir araç olarak ortak sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar.