• Çalışma Saatleri
  Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

 • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9
  06420 Çankaya, Ankara

GSM Gençlik Servisleri Merkezi

Kuruluş

1985


Kurulduğu günden bu yana gençleri toplumun temel kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder ve onların toplumsal yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır.
33
Yıllık Deneyim
70
Ülke
3000
Kamp/Yıl
500
Kampçı/Yıl


GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekleyebilmek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana gençleri toplumun temel kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder ve onların toplumsal yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır. Bir taraftan gençlerin, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımları önünde bulunan zorlukları aşabilmesi için onlara katkı vermeye çalışırken, diğer taraftan da gençlerin “yaşamın almak kadar vermeyi de içeren bir sistem olduğunu” kavramalarını sağlamaya çalışır. Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarının gelişimi için gayret gösterir.

GSM 1985

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi’ne ait tüm program, proje ve faaliyetler gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde pedagojik bir yaklaşımla ele alınır. Çalışmaların ön planında gençlerin ruhsal, zihinsel, bireysel ve sosyal gelişimleri vardır.

İlke ve Değerlerimiz

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi evrensel değerler temelinde; demokratik, katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.

Demokratiktir;

 • Ürettiği projelerde gençlerin etkin katılımını en üst düzeyde tutar.
 • Çalışmalarını katılımcı demokrasi anlayışı ile yürütür.
 • Gençlerin demokratik katılımını çalışma grupları, komisyonlar, komiteler v.b iç organlar yoluyla sağlar.
 • Karar alma süreci yatay ve yaygın bir şekilde ilerler.


Şeffaftır;

 • Alınan kararlar ve karar alma süreçleri ile yapılan tüm faaliyetler kayıt altına alınır, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır,
 • Üretilen bilgi ve araçlar ile politikalar, katılıma ve görüş bildirmeye açık, ulaşılabilir, anlaşılır ve izlenebilirdir,
 • Alınan kararlarda, bu kararlardan etkilenebilecek herkesin etkin katılımının sağlanması garanti altına alınır,
 • GSM, mali ve idari açıdan denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verebilirdir.


Hak Temellidir;

 • GSM yaptığı tüm çalışmalarda evrensel insan haklarını temel alır. Evrensel insan hakları normlarını gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek yorumlar, gençlik haklarının geliştirilmesi için çalışır ve bu zeminde gençlik haklarının savunuculuğunu yapar,
 • Gençlerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerini insan hakları temelinde tespit eder ve nedenlerini ortaya koyar,
 • Bu tespitler doğrultusunda gençlerin ihtiyaçlarına yönelik  politikalar geliştirilmesi için katkı sunar ve bunların savunuculuğunu yapar,
 • Ulusal ve uluslararası alanda gençleri ilgilendiren politikaları ve gençlere hizmet veren kurumları izler ve bu politikalara gençlerin hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda etki etmeye çalışır,
 • Gençlerin toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının önündeki engelleri tespit etmek ve bu engellerin aşılması için çalışır.


Katılımcıdır;

 • Din, dil, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu ve dezavantajlılık gibi durumları gözetmeksizin tüm gençlerin katılımına ve katkısına açıktır,
 • GSM-Gençlik Servisleri Merkezi’ne katılım veya katkı kriterleri GSM tarafından belirlenir ve bu kriterler şeffaf ve açık bir şekilde herkesle paylaşılır,
 • Gençlerin dâhil olabileceği araştırma ve çalışma grupları, komiteler, komisyonlar v.b gruplar oluşturulur, böylelikle katılım ve karar alma süreçleri yaygınlaştırılır.


Ulusal ve Uluslararası ÜyeliklerimizALLIANCE of European Voluntary Service Organizations (www.alliance-network.eu)
Asil Üye

ERYICA-European Youth Information and Counseling Agency (www.eryica.org)
Asil Üye
UNESCO-CCIVS Coordinating Committee for International Voluntary Services (www.ccivs.org)
Asil Üye


Service Civil International (www.sci.ngo)
Partner
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi Küresel Eğitim Ağı (www.coe.int/en/web/north-south-centre)
Asil Üye
EURODESK Türkiye Ağı (www.eurodesk.ua.gov.tr)
Asil Üye

 

ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK KOMİTESİ (www.ulusalgonullulukkomitesi.org)
Asil Üye